D turnīrs

Nedēļas nogales amatieru turnīrs spēlētājiem ar ELO līdz 1899

 • Izspēles sistēma

  Šveices sistēma, 7 kārtas, FIDE noteikumi, ELO reitinga apskaite.

 • Laika kontrole

  60 minūtes partijai katram spēlētājam + 30 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot no pirmā.

 • Kārtu grafiks


  Ceturtdiena 27.08. 16:00-18:00 Reģistrācija
  19:00 1. kārta
  Piektdiena 28.08. 15:00 2. kārta
  19:00 3. kārta
  Sestdiena 29.08. 11:00 4. kārta
  15:00 5. kārta
  Svētdiena 30.08. 10:00 6. kārta
  14:00 7. kārta
  18:30 Noslēgums
 • Pieteikšanās

  Iepriekš pieteikšanās (norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, ELO reitingu, valsti un vēlamās naktsmītnes, ja tādas ir nepieciešamas) turnīriem A – E un Y  jāizdara līdz 27. jūlijam rakstot uz e-pastu chess@rtu.lv, vai aizpildot sadaļā Reģistrācija pieejamo pieteikuma formu.

  Iepriekš pieteikšanās neatbrīvo dalībniekus (arī tos, kuriem nav jāmaksā dalības maksa) no pienākuma ierasties uz reģistrāciju atbilstoši katra turnīra laika grafikam. Organizatori patur tiesības izslēgt no turnīra dalībniekus, kas ir nokavējuši reģistrācijas beigu laiku.

 • Dalības maksa


  ELO 1600 – 1899 20 EUR
  ELO < 1600 30 EUR
  Bez ELO 40 EUR
 • Atlaides

  Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem (dzimuši 1955. gadā un vecāki), kuri ir vecāki par 65 gadiem, tiek piešķirta atlaide 25% apmērā. Atlaides netiek attiecināta uz papildus samaksu par vēlo pieteikšanos turnīram.

 • Vēlā reģistrācija

  Dalībniekiem, kuru pieteikumi A – E un Y turnīriem tiks saņemti pēc 27. jūlija, dalības maksa tiks palielināta par 10 EUR.

 • Kavēšana

  Ja dalībnieks A – E un Y turnīros kavē kārtu vairāk 30 minūtēm, pretiniekam tiek piešķirta uzvara bez spēles.

 • Papildrādītāji

  Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 1) Uzlabotais Buholca koeficients (atmetot sliktāko rezultātu), 2) Buholca koeficients, 3) Reitinga sasniegums turnīrā (RST).

 • Balvu izmaksa

  Lai saņemtu balvas, spēlētājiem ir jāierodas uz noslēguma ceremoniju. Organizatori patur tiesības neizmaksāt balvas gadījumā, ja spēlētājs neierodas.

 • Naudas balvas

  D turnīra kopējais balvu fonds ir paredzēts 800 EUR apmērā (tiek garantēts gadījumā, ja piedalās vismaz 60 dalībnieki), 1. vietas naudas balva tiek garantēta 150 EUR apmērā. Paredzētas 8 pamata balvas un specbalvas labākajām dāmām, jauniešiem (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem (dzimuši 1960. gadā un vecāki). Balvas netiek dalītas un katrs spēlētājs var saņemt tikai 1 balvu.

  1. vieta 150 EUR
  2. vieta 100 EUR
  3. vieta 80 EUR
  4. vieta 70 EUR
  5. vieta 60 EUR
  6. vieta 50 EUR
  7. vieta 40 EUR
  8. vieta 40 EUR
  Jauniešu balvas
  1. vieta 30 EUR
  2. vieta 20 EUR
  Senioru balvas
  1. vieta 30 EUR
  2. vieta 20 EUR
  Sieviešu balvas
  1. vieta 30 EUR
  2. vieta 20 EUR
  Reitingbalvas
  ELO <1750 30 EUR
  ELO <1450 un bez ELO 30 EUR